SANNI

SANNI LEHTINEN

VAIKUTTAJA. PUHUJA. JOHTAJA.

ARVONI

ROHKEUS

Olla juuri sellainen kuin on eikä pyydellä sitä anteeksi. Tavoitella oikeaksi kokemiaan asioita erityisesti silloin, kun se ei ole helppoa. Uskaltaa olla haavoittuvainen.

YHDENVERTAISUUS

Kohdata ihmiset ihmisinä. Kyseenalaistaa omat oletukset. Edistää sitä, että jokainen voisi olla sellainen kuin on, ilman, että kokee turvattomuuden tunnetta. Antaa tilaa kaikille.

AITOUS

Puhua suoraan, mutta lempeästi. Seistä mielipiteidensä takana. Olla rehellinen itselleen ja muille. Pyytää anteeksi ja sanoa kiitos.

YMMÄRRYS

Perustaa päätöksensä tiedolle. Nähdä maailma monesta näkökulmasta ja ymmärtää erilaisuutta. Etsiä samankaltaisuuksia.

HENKILÖKOHTAISET TAVOITTEENI

Haluan tehdä maailmasta paremman paikan. Se tarkoittaa muutoksia siinä, miten ja kenen ehdoilla tätä yhteiskuntaa rakennamme. Se tarkoittaa muutoksia siinä, miten kohtelemme toisiamme. Se tarkoittaa muutoksia siinä, miten pidämme tästä planeetasta huolta.

Yksilöiden hyvinvoinnin takaaminen on hyväksi koko yhteiskunnalle. Haluan tulevaisuudessakin tehdä työtä, joka on vaikuttavaa ja merkityksellistä. Generalistina minulla ei tiedossa ei ole yhtä ammattia, johon tähtäisin. Tärkeämpää onkin, että työn avulla voin edistää oikeudenmukaisempaa, yhdenvertaisempaa ja inhimillisempää maailmaa.
Uteliaisuuteni maailmaa kohtaan näkyy myös urasuunnitelmien ulkopuolella: matkustan mieluiten sinne, mistä tiedän vähiten. Vieraasta kulttuurista oppii eniten heittämällä itsensä sen keskelle, eksymällä kaupungin kujille ja vastaamalla kyllä, kun saa kutsun päivälliselle. Elämäni suurimpia seikkailuja ovat olleet vaihto Istanbulissa, reili Balkanilla ja harjoittelu Teheranissa. Jokaiselle näistä reissuista lähdin yksin, tavoitteenani kohdata uusia ihmisiä ja nähdä maailma oman kuplani ulkopuolella.
Teenpä tulevaisuudessa mitä tahansa, tarvitsen ympärilleni ihmisiä. Ihmissuhteissa mulle on tärkeää jakaa samankaltainen arvopohja, mutta toisaalta myös haastaa itseäni ymmärtämään sellaista, mikä ei ole ennestään tuttua. Rakastan debatteja yhteiskunnallisista asioista, sillä niiden kautta voi ymmärtää maailman moninaisuutta. Suurimpana tavoitteenani on kuitenkin olla onnellinen ja mahdollistaa se myös muille. Nauru ja kannustus, tuki ja luottamus, kasvu ja kehittyminen ovat asioita, joita haluan muille tarjota ja heiltä saada.

ANSIOLUETTELO

Työkokemus

2022

MIELI ry:n vaikuttamistyön asiantuntija

Valmistelin Nuorten hyvinvointiohjelman, joka kokoaa politiikkatoimin toteutettavissa olevia ratkaisuja mielenterveyskriisiin ja toimi osana MIELI ry:n hallitusohjelmatavoitteita.

2021-2022

Mielenterveyspoolin hankepäällikkö

Toimin mielenterveysjärjestöjen verkoston hankepäällikkönä, vastasin hankkeen taloudesta ja hallinnosta sekä tein vaikuttamistyötä paremman mielenterveyspolitiikan puolesta. Toimenkuvaani kuului esihenkilövastuu.

2019

Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja

Johdin valtakunnallisen liiton vaikuttamistyötä ja seitsemänhenkistä hallitusta sekä toimin lähes 20-henkisen toimiston johdossa. Suunnittelin ja tein yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontaa niin päättäjien kuin muiden sidosryhmien suuntaan. Esiinnyin lukuisissa tilaisuuksissa sekä eri medioiden haastatteluissa. Vastuullani oli muun muassa ylioppilasliikkeen eduskunta- ja europarlamenttivaalikampanjan ja hallitusohjelmavaikuttamisen ohjaaminen. Olennaisena osana tehtävääni oli yhteydenpito ja yhteistyö 14 jäsenylioppilaskunnan kanssa.

2018

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Ohjasin ylioppilaskunnan operatiivista toimintaa ja johdin kahdeksanhenkistä hallitusta sekä toimin yli 20-henkisen toimiston johdossa. Vastuullani oli muun muassa työhyvinvoinnista huolehtiminen ja jaksamisen tukeminen. Lisäksi vedin tamperelaisten ylioppilaskuntien yhdistymistä osana prosessin johtoryhmää. Ajoin opiskelijoiden asiaa ja edustin ylioppilaskuntaa niin yliopiston ja kaupungin suuntaan kuin valtakunnallisissa yhteyksissä.

2017

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Vastuualueinani ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä olivat koulutuspolitiikka, työelämä ja jatko-opiskelijat. Työssäni painottui Tampere3-prosessi eli tamperelaisten korkeakoulujen yhdistyminen ja uuden yliopiston rakentaminen. Vaikuttamistyön suuria teemoja olivat yliopistodemokratian ja yliopiston autonomian puolustaminen sekä uuden yliopiston lainmukaisuuden takaaminen. Lisäksi koulutin järjestöjen koulutuspoliittisia vastaavia yleisistä ja ajankohtaisista teemoista.

2017

Suomen Teheranin-suurlähetystön harjoittelija

Työtehtäväni koostuivat Irania koskevan uutisoinnin seurannasta, raporttien tuottamisesta ulkoministeriön tehtävänantojen ja oman arvion mukaisesti sekä suurlähetystön sosiaalisen median viestinnän kehittäminen.

2012-2016

Smile Henkilöstöpalvelut Oy, ravintolatyöntekijä

Tein tarjoilijan ja baarityöntekijän tehtäviä Tampereen Messu- ja urheilukeskuksella, festareilla ja anniskeluravintoloissa.

2013-2014

Tampereen Särkänniemi Oy, pelimyyjä

Työhöni kuului pelien juontaminen, asiakaspalvelu ja lisämyynti.

Luottamustoimia

2022-2025
Hallituksen jäsen, Helsingin yliopisto

Toimin yliopistoyhteisön ulkopuolelta valittuna jäsenenä hallituksessa, joka on Helsingin yliopiston ylin päättävä elin. Tehtävä on osa-aikainen luottamustoimi, joka työllistää kuitenkin verrattain paljon ja sisältää monimutkaisiin kokonaisuuksiin perehtymistä. Hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä rehtorin valinnasta. Lisäksi toimin hallituksen alaisuuteen perustetun sivistys- ja tiedepoliittisen työryhmän puheenjohtajana.

2020-2021
Puheenjohtaja, Nyyti ry

Valtakunnallinen opiskelijoiden mielenterveysjärjestö. Järjestön tehtävänä on tukea opiskelijoiden mielen hyvinvointia, vahvistaa opiskelijoiden kanssa toimivien mielenterveysosaamista ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana opiskelijoiden mielenterveyttä koskevassa keskustelussa.

2016
Puheenjohtaja, Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tiedekuntajärjestö. Vuoden merkittävimpänä saavutuksena koko järjestön toiminnan tason nostaminen aidosti varteenotettavalle tasolle tiedekunnan muiden järjestöjen silmissä.

2014
Puheenjohtaja, Iltakoulu ry

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Vuoden merkittävimpänä saavutuksena ainejärjestön toiminnan kasvattaminen.

2013
Tapahtumavastaava, Iltakoulu ry

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Vuoden suurimpana yksittäisenä tehtävänä järjestön 38-vuotisjuhlien järjestäminen.

Koulutus

2023

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, kansainvälisen politiikan opintosuunta

Graduni pohjasi feministiseen teoriaan ja käsitteli fyysisen kehon roolia sosiaalisen median aktivismissa Iranin huntupakkoa vastustavassa My Steatlhy Freedom -kampanjassa. Valinnaisina opintoina suoritin strategian opintokokonaisuuden Maanpuolustuskorkeakoulussa.

2016

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, kansainvälisen politiikan opintosuunta

Olin kiinnostunut erityisesti rauhan- ja konfliktintutkimuksesta, turvallisuuspolitiikasta ja poliittisesta osallistumisesta. Valinnaisina opintoina suoritin valtio-opin aineopinnot ja kauppatieteiden perusopintoja.

2012

Ylioppilas

Tampereen lyseon lukio

Osana lukiota suoritin yhteiskunnallisiin aineisiin ja kieliin painottuneen Eurooppa-linjan, jonka keskeisenä osana perehdyimme Euroopan unionin toimintaan ja vaikuttamiseen sekä paikallisella, kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Projektit

2020-2021

Huijareiden vallankumous

Kirjoitin Amanda Pasasen ja Silja Uusikankaan kanssa kirjan huijarisyndrooman yhteiskunnallisista juurista ja vaikutuksista.

2020-2021

Kuntavaaliehdokkuus

Olin ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon vihreiden listalta. Johdin vaalikampanjani suunnittelua ja toteutusta, tein aktiivista viestintää ja rakensin henkilöbrändiä sekä perehdyin laajasti Helsingin kaupungin asioihin.

Kurssit

2018

Suomen Partiolaiset ry, Value Based Leadership -koulutus

Puolen vuoden pituinen arvopohjaisen johtajuuden koulutuskokonaisuus, joka koostui neljästä kurssiviikonlopusta, kotitehtävistä ja mentorointiohjelmasta. Kurssi, jonka aikana opin valtavasti itsestäni niin johtajana kuin ihmisenä. Kehityin moninaisuuden huomioinnissa ja ihmisten johtamisessa yksilöinä sekä ymmärsin, että hyvä johtaja ei ole koskaan valmis.

Taidot

Johtaminen
Organisointi
Vuorovaikutustaidot
Puhuminen
Laajojen kokonaisuuksien hallinta
Kyky oppia uutta
Projektinhallinta

Minä

Olen kunnianhimoinen vaikuttaja, joka suhtautuu intohimoisesti ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Teen työni suurella sydämellä ja käytän aikaa itseni kehittämiseen. Minua ajaa eteenpäin maailman parantaminen: tarvitsemme yhdenvertaisempaa politiikkaa ja aktiivista tarttumista epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseen. Toimintaani ohjaavat rohkeus ja inhimillisyys. Kyseenalaistan olettamuksia ja sanon asiat suoraan.