SYL 2019

Haluan johtaa ylioppilasliikettä, joka toimii rohkeasti hyvinvoivan tulevaisuuden puolesta.

SANNI10

Vanhempien koulutustausta, lompakon paksuus tai asuinpaikka eivät saa ratkaista, onko unelmiesi tutkinnon saaminen mahdollista.

MEIDÄN SYL

Yhdenvertaisempi ylioppilasliike, yhdenvertaisempi yhteiskunta

Yhteiskunta ei muutu yhdenvertaisemmaksi itsestään. Moninaisuus on rikkaus, jonka otamme parhaiten huomioon, kun emme oleta toistemme ominaisuuksia, piirteitä tai kykyjä, vaan kohtaamme toisemme ihmisinä. Ylioppilasliike kiinnittää huomiota rakenteisiin ja kieleen - ja muokkaa niistä sellaisia, etteivät ne syrji ketään. SYL on feministinen järjestö ja se näkyy arkipäivän toiminnassa.

 

Koulutus kuuluu kaikille

Koulutuspolun varhaiskasvatuksesta korkeakouluun on oltava jokaisen kuljettavissa taustasta riippumatta. Vanhempien koulutustausta, lompakon paksuus tai asuinpaikka eivät saa ratkaista, onko unelmiesi tutkinnon saaminen mahdollista. Lukuvuosimaksut eivät kuulu suomalaiseen koulutusjärjestelmään, eikä niitä tule periä myöskään EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.

 

Hyvinvointi on pääasia

Kukaan meistä ei jaksa yksin. Jotta opiskeluajan voi käyttää ihmisenä kasvamiseen ja ajattelun kehittämiseen, opiskelijan toimeentulon on oltava aidosti riittävällä tasolla eikä kenenkään pitäisi velkaantua syödäkseen. Tänä riittämättömyyden kulttuurin ja ylisuorittamisen ihannoinnin aikana riittävästi resursoidut mielenterveyspalvelut on taattava jokaiselle niitä tarvitsevalle.

 

Yhteisöllinen ja demokraattinen yliopisto

Yliopistoyhteisön on päästävä tekemään sitä koskevia päätöksiä. Opiskelijat on nähtävä tasavertaisina yhteisön jäseninä ja opiskelun asiantuntijoina. Hyvässä yliopistossa kannustetaan vaikuttamaan, tarjotaan eväät uuden oivaltamiselle ja luodaan mahdollisuuksia yhteisön rakentamiselle.

 

Ilmastovaalit. Nyt

Ensi vuoden eduskuntavaaleja ei voida käydä puhumatta ilmastokysymyksistä, sillä ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin on löydettävä nyt. Meidän on toimittava, jotta tämä planeetta on asuinkelpoinen myös seuraaville sukupolville.

VISIONI

Mulla on visio ylioppilasliikkeestä, joka on rohkea opiskelijan puolestapuhuja. Johtamani SYL on liike, jossa ylioppilailla on hyvä olla.
SANNI (13)

ARVONI YLIOPPILASLIIKKEESSÄ

ROHKEUS

Puhua rohkeasti opiskelijoiden puolesta myös poliittisesti vaikeissa tilanteissa. Olla johtajana valmis jakamaan epävarmuuksiaan, jotta muutkin uskaltavat. Luottaa itseensä.

YHDENVERTAISUUS

Luoda kulttuuria, johon kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Kiinnittää huomiota rakenteisiin, joita toistamme ja kieleen, jota käytämme - myös ylioppilasliikkeen sisällä. Kuunnella.

AITOUS

Olla rehellinen ja oikeudenmukainen. Antaa muille tilaa olla sellaisia kuin ovat.

YMMÄRRYS

Tietää, ettei tiedä kaikkea. Ottaa selvää ja kuunnella perehtyneempiä. Olla asiantunteva.